dimecres, 24 de octubre de 2018
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Novetats

09/11/2017

EDICTE - Aprovació provisional de creació i modificació d'Ordenances per l'any 2018


Publicat avui dijous 9 de novembre de 2017 al BOP

El Ple de l'Ajuntament de Coll de Nargó, en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2017, va aprovar la creació i modificació provisional de les ordenances que seguidament es detallen i que han de regir durant l'exercici 2018 i fins a nova modificació:

Ordenances fiscals de nova creació:
- Ordenança número 22: ordenança reguladora i fiscal de l'espai natural congost de les basses del Codó de Coll de Nargó.

Modificació de les ordenances fiscals següents:
- Ordenança núm. 1: impost sobre bens immobles de naturalesa rústica.
- Ordenança núm. 3: impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Ordenança núm. 6: taxa per prestació del servei de cementiri.
- Ordenança núm. 7: taxa de clavegueram.
- Ordenança núm.20: Taxa pels serveis de l'Escola d'Educació Infantil de primer cicle de Coll de Nargó.

Aquestes ordenances es podran consultar a les oficines municipals durant un termini de 30 dies durant els que es podran presentar al·legacions i reclamacions. Si no se'n presenten durant el referit termini d'exposició pública, s'entendrà definitivament aprovada la modificació, sense cap tràmit posterior, excepte el de publicació del seu text íntegre.

Podeu veure la publicació oficial del BOP a l'enllaç de sota.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web