dimarts, 21 de maig de 2019
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Novetats

16/04/2018

Bases per a l'Arrendament dels Servei de Bar ubicat a la Piscina Municipal de Coll de Nargó


Temporada d'estiu 2018

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l'objecte d'aquest concurs l'arrendament del servei del bar ubicat a la piscina municipal de Coll de Nargó i la terrassa adjacent. La seva explotació anirà a risc i ventura del concessionari.


2.- NATURALESA DE LA RELACIÓ
La naturalesa de la relació que vincularà l'adjudicatari del concurs i l'Ajuntament serà la d'ús privatiu de béns de domini públic a què fa referència el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. El servei ostentarà en tot moment la qualificació de servei públic, prestat en règim de gestió indirecta mitjançant concessió.

3.- TERMINI
L'arrendament tindrà una durada de 2 mesos i 10 dies, del 23 de juny fins el 2 de setembre de 2018 ambdós inclosos.

4.- RENDA
L'arrendament serà d'un import mínim de 1.200 euros la temporada (600 euros mensuals).

5.- NORMATIVA
El servei de bar funcionarà dins les normes vigents establertes per aquest tipus d'activitat.
L'adjudicatari s'obliga a complir les normes vigents en matèria laboral, d'assegurances socials, contractació de personal i a complir el que disposen les lleis protectores de la indústria nacional.
En cas que l'ajuntament no pogués obrir les instal·lacions de les piscines per força major o bé que n'hagués d'anticipar el seu tancament per idèntiques causes, les dues parts podran acordar l'extinció anticipada del contracte.

Les proposicions es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Coll de Nargó fins les 14 hores del dia 4 de maig de 2018. Per a més informació podeu consultar les bases completes a l'enllaç de sota.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web