divendres, 23 de agost de 2019
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Novetats

24/08/2018

Concurs de Cartells de la 24a Fira del Rovelló


Coll de Nargó, 13 d’Octubre de 2018

1. Objecte del concurs. El present concurs té per finalitat potenciar la creació artística i la participació del poble, així com donar difusió a la Fira del rovelló.
Les obres o cartells concursants hauran de ser originals i inèdites.

2. Tècnica i dimensions. La tècnica de les obres a presentar és lliure però adaptada als mitjans d'impressió bidimensionals. Per aquest motiu no s'admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats. Els cartells s'han de presentar sobre paper blanc en format DIN A3 (297x420 mm) o com arxiu jpg amb una resolució mínima de 300ppp i mida equivalent. Al cartell hi haurà de constar:
24a Fira del Rovelló
Coll de Nargó
13 d'Octubre de 2018

Sha de comptar amb lloc per col·locar-hi posteriorment els logotips de lAjuntament i de Diputació.

3. Cada participant pot presentar un màxim de dues obres les quals s'hauran de lliurar a l'Ajuntament de Coll de Nargó en horari datenció al client o bé enviar al correu culturaiturisme@collnargo.ddl.net (en aquest cas, saconsella utilitzar serveis com dropbox o wetransfer per evitar retorns de correu per excés de capacitat de la bústia mencionada).
La data límit d'entrega serà fins les 14h del dia 14 de Setembre.
Les obres s'entregaran en un sobre blanc tancat on hi constarà un pseudònim. Les dades personals de l'autor hauran de constar en un altre sobre més petit a l'interior del sobre gran (en el qual hi haurà de constar també el pseudònim) on shi haurà de fer constar el nom, telèfon i adreça electrònica en el seu interior.
Si sentreguen via correu electrònic, el pseudònim serà el nom dels dos arxius a adjuntar, deixant el cos del missatge buit. Un arxiu serà un jpg que contindrà el cartell, i laltre un doc (Word 2003) on hi constaran les dades de lautor. Com a assumpte shi haurà descriure:
Concurs de cartells Fira del Rovelló 2018 - pseudònim
En el cas de lliurar dues obres, aquestes s'hauran d'entregar en dos sobres o correus diferents i pseudònims diferents.

4. El jurat estarà format per diverses persones del poble de Coll de Nargó.

5. Lobra guanyadora serà el cartell daquesta edició de la Fira del Rovelló, i la portada del programa de mà, reservant-se lajuntament el dret a la seva modificació per a adaptar-lo als formats publicitaris que es contractin.

6. Els premis poden quedar deserts totalment o parcialment si el jurat considera que cap de les obres assoleix un mínim de qualitat. Si el 1r quedés desert el cartell passaria a ser el segon lloc; si el 2n també quedés desert el cartell passaria a ser el tercer lloc. Si el jurat decidís que tots els premis queden deserts, es faria un sorteig aleatori (utilitzant el lloc web https://www.random.org/) entre tots els participants per decidir quin dells sutilitza com a cartell per ledició denguany al qual sel correspondria amb el segon premi en concepte dels drets mencionats sobre lobra.

7. Els premis es lliuraran el dia 13 d'Octubre durant la presentació de la Fira del Rovelló.
PREMIS:
1r. 60 euros
2n. 40 euros
3r. 20 euros

Totes les obres presentades s'exposaran durant els dies de la Fira a la sala polivalent de Coll de Nargó. A partir del dia 15 d'Octubre els autors podran recollir les seves obres a lAjuntament.

8. La participació a aquest concurs suposa lacceptació de les presents bases.

Els finalistes de l'any passat:

Guanyador 2017 2n classificat 2017 3r classificat 2017 4t classificat 2017 5è classificat 2017


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web