divendres, 18 de gener de 2019
Pl. de l'Ajuntament, 1, Coll de Nargó - 25793
Telèfon: 973-383048 Fax:

Edictes

28/11/2018

Edicte (28 novembre 2018)

#404#


Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 89/2018, de 26 de novembre de 2018, ha estat aprovada la baixa del padró d'habitants de Coll de Nargó, per no renovació de l'empadronament, segons la Llei reguladora de les bases del règim local, el Reglament de població i demarcació territorial, la resolució del 1 de desembre de 2003 i la resolució de 28 d'abril de 2005 (BOE 30/5/05), de les següents persones:

Joaquin Ochoa Lencina
Abilio Fonseca Ferreira

Tanmateix, es fa públic l'inici d'un termini d'audiència de 15 dies, a comptar a partir de la publicació d'aquest edicte al BOE, per tal que els afectats es personin a la secretaria de l'Ajuntament de Coll de Nargó i manifestin si estan d'acord o no amb aquesta baixa, i, en cas que no hi estiguin d'acord, poden al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents a lobjecte d'acreditar la residència en aquest Municipi.
En cas contrari, i previ informe favorable del Consell d'Empadronament, es procedirà a fer efectiva la baixa del Padró Municipal a les persones abans relacionades.


Coll de Nargó, 28 de novembre de 2018

L'Alcalde


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web