Avisos / Pregons

Subvencions del Departament de Cultura

Llegir a: https://collnargo.ddl.net/actualitat/altres-publicacions/comunicats/cultura.jpeg/view

Llegir Més

Convocatòria per a l’ingrés a la secció activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya (BV 90/22)

Enllaç General a la convocatòria: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/Bombers-Voluntaris/Bombers-voluntaris-90_22/ Enllaç a “Inscripció” http://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22804_-_Convocatoria-per-a-lingres-a-la-seccio-activa-del-cos-de-bombers-voluntaris-de-la-Generalitat-de-Catalunya-BV-90-22?category=744c9530-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Enllaç a “Bases” https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/acces_al_cos_de_bombers/convocatories/BOMBERS-VOLUNTARIS-90_22/BASES_90_22/Resolucio_743_bv90_22.pdf

Llegir Més

NORMATIVA BASSES CODÓ 2022

Per accedir a la Normativa: https://collnargo.ddl.net/actualitat/noticies/normativa-basses-codo-2022

Llegir Més

BAN SOBRE L’ÚS AGRÍCOLA DE L’AIGUA

BAN SOBRE L’ÚS AGRÍCOLA DE L’AIGUA https://collnargo.ddl.net/actualitat/noticies/ban-sobre-l2019us-agricola-de-l2019aigua

Llegir Més

Tancament accessos Pla Alfa nivell 3-pagina -1

Decret d’Alcaldia núm. 170/2022 de data 15 de juliol de 2022 Tancament accessos Pla Alfa nivell 3 Atesa la informació que, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, han fet arribar al nostre municipi, en la qual es determina el següent:

Servei de revisió de GAS

A partir de l'1 d'agost es farà la revisió periòdica de la instal·lació de gas envasat El tècnic anirà degudament uniformat i acreditat. Per qualsevol dubte o concertar visita telf: 973350187

Actualització Pla Alfa

Recordeu que es pot consultar a https://interior.gencat.cat/plaalfa

image/jpeg pla alfa.jpg — 509 KB

BAN -Neteja de solars

image/jpeg ban-1-8-22.jpg — 280 KB

Avís de risc focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat-1

Benvolguts/des , Us comuniquem la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en un ànec (Anas platyrhynchos). En data 9 de setembre de 2022 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1, posteriorment s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitària Veterinària). Es tracta d’una ànec (Anas platyrhynchos) recollit en data 23/08/2022, arran d’un brot de mortalitat d’ànecs al riu Besòs (coordenades: X:433931, Y:4587567), i que va ser traslladada al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, on es van prendre mostres per a la detecció del Virus de la IA, enviades posteriorment per al seu anàlisi al IRTA -CReSA. Ja que la principal sospita de la mortalitat d’aquests ànecs era botulisme, també es van enviar mostres al LCV d’Algete per a la detecció d’aquesta malaltia. Estem pendents de l’obtenció d’aquests resultats. Tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert una zona de control (3km) i una zona de seguiment (3-10 Km) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, estan realitzant visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva. Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers. A la zona de 10 km al voltant de la localització dels ànecs, s’adoptaran les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la confirmació de focus. Mesures de prevenció Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça. Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral. Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure. Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA). Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres. Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

Avís de risc focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat-2

Arran d’aquesta situació, us recordem la importància per part dels ajuntaments a instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent. Així mateix, us recordem la necessitat de que feu divulgació a la ciutadania de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes: o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada. o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc). A continuació us proposem diverses vies de difusió que podeu tenir en compte:  Ban municipal.  Cartell d’anuncis en dependències municipals, mercat setmanal, cooperatives, comerços de venda de pinso i material per animals de granja...  Que la policia municipal sigui coneixedora de la instrucció i en cas que localitzin particulars amb tinença d’aus de corral, poder informar al/s propietari/s de les aus. En aquest cas, des del DACC també s’ha sol·licitat col·laboració als Agents Rurals per tal d’informar a particulars sobre la necessitat de comunicar la tinença d’aus de corral.  Altres sistemes que pugueu tenir establerts des de l’Ajuntament: web, xarxes socials, publicacions municipals ... Agraïm la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per qualsevol dubte. Salutacions cordials,

Canvis per a crema de restes vegetals

Benvolguts veïns i veïnes, Des de l’Ajuntament s’informa, que aquest any el DARP ha fet canvis en les autoritzacions per a crema de restes vegetals. Sapigueu que, fins a nou avís del Departament d’Agricultura no es poden autoritzar els esmentats permisos des del consistori. Disculpeu les molèsties.

PLA D'IGUALTAT DE DONES I HOMES

PLA D'IGUALTAT DE DONES I HOMES I PROTOCOL DE L'AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

application/pdf pla igualtat.pdf — 2631 KB

Defunció de la Sra. Consol Segon Coromines (de Cal Tonillo)

Ens ha deixat la Sra. Consol Segon Coromines (de Cal Tonillo) La missa funeral i enterrament dilluns dia 20 a les 12:00 h a l'Església Parroquial de Sant Climent de Coll de Nargó

Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023

RESOLUCIÓ ACC/619/2023, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 674917). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=953523

Llegir Més

Tríptic informatiu sobre Pesta Porcina Africana (PPA)-1

Tríptic informatiu sobre Pesta Porcina Africana (PPA) Informació de: Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

Tríptic informatiu sobre Pesta Porcina Africana (PPA)-2

Tríptic informatiu sobre Pesta Porcina Africana (PPA) Informació de: Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

Ascensor

Es fa saber a tot el municipi que l’Ajuntament ja disposa d’ascensor i que està disponible per a tots els usuaris. Moltes gràcies

image/jpeg ascensor.jpg — 69 KB

Horari i ruta de ALSA

QUADRE D'HORARIS del Servei Públic de transport mecànic de viatgers, equipatges i encàrrecs per carretera entre: Línia: L0576 -LLÍVIA -PUIGCERDÀ -LA SEU D'URGELL -LLEIDA

application/pdf L0576.pdf — 156 KB

Pla Alfa Nivell 2

Aquest matí, s'ha tornat a activar el Pla Alfa a Nivell 2.

Alerta de productes cosmètics

Informació del Departament de Salut / Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris.

Llegir Més