Tancament accessos Pla Alfa nivell 3-pagina -1

Decret d’Alcaldia núm. 170/2022 de data 15 de juliol de 2022 Tancament accessos Pla Alfa nivell 3 Atesa la informació que, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, han fet arribar al nostre municipi, en la qual es determina el següent: