34° / 15° Intervals de núvols

Alerta de productes cosmètics

Informació del Departament de Salut / Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris.

Ens informen i sol·liciten que en fem difusió, de dos productes que poden ser de risc per a la població:

Dental Bleaching System Oral Gel

Teeth Whitening Pen

Per a més informació la web del Canal Medicaments i Farmàcia d'aquest Departament, concretament a:

https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris.

Sub-direcció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques

Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya