34° / 15° Intervals de núvols

Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023

RESOLUCIÓ ACC/619/2023, de 8 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 674917). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=953523