24° / 6° Poc tapat

Convocatòria per a l’ingrés a la secció activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya (BV 90/22)

Enllaç General a la convocatòria: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/Bombers-Voluntaris/Bombers-voluntaris-90_22/ Enllaç a “Inscripció” http://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22804_-_Convocatoria-per-a-lingres-a-la-seccio-activa-del-cos-de-bombers-voluntaris-de-la-Generalitat-de-Catalunya-BV-90-22?category=744c9530-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Enllaç a “Bases” https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/acces_al_cos_de_bombers/convocatories/BOMBERS-VOLUNTARIS-90_22/BASES_90_22/Resolucio_743_bv90_22.pdf