Formulari WEB de sol•licitud de vot per correu

Bon dia. L’INE ja te disponible la informació i el formulari per a sol•licitar, per WEB, el vot per correu. https://sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesVxCWeb/svxc/solicitudVxC;jsessionid=AEAA034F6F3F5BAD1A26D6320765CAE5?execution=e1s2

Document Actions