34° / 15° Intervals de núvols

Avís de risc focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat-1

Benvolguts/des , Us comuniquem la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en un ànec (Anas platyrhynchos). En data 9 de setembre de 2022 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1, posteriorment s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitària Veterinària). Es tracta d’una ànec (Anas platyrhynchos) recollit en data 23/08/2022, arran d’un brot de mortalitat d’ànecs al riu Besòs (coordenades: X:433931, Y:4587567), i que va ser traslladada al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, on es van prendre mostres per a la detecció del Virus de la IA, enviades posteriorment per al seu anàlisi al IRTA -CReSA. Ja que la principal sospita de la mortalitat d’aquests ànecs era botulisme, també es van enviar mostres al LCV d’Algete per a la detecció d’aquesta malaltia. Estem pendents de l’obtenció d’aquests resultats. Tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert una zona de control (3km) i una zona de seguiment (3-10 Km) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, estan realitzant visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva. Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers. A la zona de 10 km al voltant de la localització dels ànecs, s’adoptaran les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la confirmació de focus. Mesures de prevenció Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça. Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral. Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure. Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA). Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres. Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.