34° / 15° Intervals de núvols

Avís de risc focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat-2

Arran d’aquesta situació, us recordem la importància per part dels ajuntaments a instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent. Així mateix, us recordem la necessitat de que feu divulgació a la ciutadania de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes: o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada. o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc). A continuació us proposem diverses vies de difusió que podeu tenir en compte:  Ban municipal.  Cartell d’anuncis en dependències municipals, mercat setmanal, cooperatives, comerços de venda de pinso i material per animals de granja...  Que la policia municipal sigui coneixedora de la instrucció i en cas que localitzin particulars amb tinença d’aus de corral, poder informar al/s propietari/s de les aus. En aquest cas, des del DACC també s’ha sol·licitat col·laboració als Agents Rurals per tal d’informar a particulars sobre la necessitat de comunicar la tinença d’aus de corral.  Altres sistemes que pugueu tenir establerts des de l’Ajuntament: web, xarxes socials, publicacions municipals ... Agraïm la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per qualsevol dubte. Salutacions cordials,