8° / -3° Poc tapat

BAN: Prohibició d’encesa de fogueres, petards i altres artefactes que continguin foc

DILLUNS 20 JUNY 2022

Vista la situació ocasionada pels reiterats incendis forestals que s’han anat propagant
durant els últims dies i el perill que comporta aquesta situació, es creu convenient, per
la seguretat de tots els veïns i veïns del municipi de Coll de Nargó i dels seus nuclis
agregats i, en base a l’establert als articles 15 i 16 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, pel fet que ens trobem en
un municipi amb masies i nuclis de població situats a menys de 500 metres de terreny
forestal, disposar les següents mesures que s’estendran durant tot el període d’estiu:
• Es prohibeix l’encesa de fogueres
• Es prohibeix el llançament de coets, focs d’artifici o altres artefactes que
continguin foc
No obstant les prohibicions anteriors, es podrà sol·licitar autorització al Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAAR) de la Generalitat de Catalunya.
Sigueu responsables, la natura ens ho agrairà.
Quedem a la vostra disposició.

L’alcalde,

Document Actions