29° / 12° Intervals de núvols

Bases Ajuts al comerç i artesania

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=960730 RESOLUCIÓ per la qual es publiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.

DIVENDRES 19 MAIG 2023

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i

la qualitat d'aquests sectors i en l'àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada

a la indústria de la moda (fash-tech), i amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

 

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

 

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

 

S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials següents: Tallers mecànics - Serveis fotogràfics - Copisteries i arts gràfiques - Serveis de reparacions - Tintoreria i bugaderies - Perruqueria i salons d'estètica i bellesa  Bars, cafeteries i restaurants - Serveis de menjar preparat i càtering i agències de viatges detallistes.

 

S'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

 

S'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, modificat per l'Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s'incorporen nous oficis al Repertori de famílies d'oficis artesans i per l'Ordre EMC/207/2020 de 2 de desembre, per la qual s'actualitza i es completa el Repertori de famílies d'oficis artesans.

 

Els programes són els següents:

  1.   Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
  2.   Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
  3.   Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars
  4.   Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària.
  5.   Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
  6.   Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
  7.   Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
  8.   Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.
  9.   Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.
  10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

 

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l'Annex 2 de la  Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

 

El termini de presentació de sol·licituds  es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

Trobareu més informació, al següent enllaç: https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/comerc_serveis/