34° / 15° Intervals de núvols

Bases Ajuts retirada d'amiant

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=960760 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ACC/1435/2023, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (DOGC núm. 8905, de 28.4.2023).

DIVENDRES 19 MAIG 2023