Campanya contra la sinistralitat laboral

DIMARTS 13 JUNY 2023

El Departament d'Empresa i Treball torna a posar en marxa la campanya:
"Contra la sinistralitat laboral: preparats, previnguts, segurs / preparades, previngudes, segures" per sensibilitzar el conjunt de la societat i, especialment, les empreses i les persones treballadores de les elevades xifres d'accidentalitat que encara pateix el nostre país i de la necessitat d'aplicar les mesures preventives adequades per evitar els accidents, les malalties professionals i altres danys derivats del treball.

Aquesta campanya informativa s’emmarca dins de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, que ha estat elaborada i pactada pel Govern amb les patronals i els sindicats més representatius del país. Un full de ruta conjunt que estableix nou objectius estratègics i quaranta objectius operatius –i un de transversal, la perspectiva de gènere– per estendre la cultura preventiva als centres de treball i a la societat en general, millorar qualitativament la seguretat i la prevenció de riscos laborals i reduir dràsticament la sinistralitat a la feina.

Informació a:

l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)