8° / -3° Poc tapat

Convocatòria de subvencions de promoció i foment de l’activitat física i l’esport

DIMARTS 17 MAIG 2022

Avui el BOP publica la *Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes, temporada 2020-2021*. Són beneficiaries dels diferents programes objecte d’aquesta convocatòria les entitats esportives, consells esportius, les federacions esportives i esportistes de la demarcació de Lleida. El *termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida*  a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2022_94_3808Document Actions