EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2020-2022

DIJOUS 22 SETEMBRE 2022

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha atorgat a l'Ajuntament de Coll de Nargó una subvenció per import de 15.000,00 euros d'un pressupost total de 40.716,50 euros per a realitzar l'actuació Consolidació de l'església de la Mare de Déu de la Salut de Montanissell.