22° / 7° Intervalos nubosos con lluvia escasa

I Jocs Florals (Fígols)

Participa a la 1a edició dels Jocs Florals de Fígols Obert a totes les edats i categories des dels 3 anys Fins al 7 de març

DILLUNS 13 FEBRER 2023

I JOCS FLORALS “ROCA NARIEDA”

BASES DEL CONCURS DE NARRATIVA

L’Associació Lo Caliu Figolà, juntament amb l’Ajuntament de Fígols i Alinyà, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell convoquen els I Jocs Florals Roca Narieda.

La primera convocatòria dels Jocs Florals Roca Narieda s’adreça a totes les persones que hi vulguin participar a partir de 3 anys, sempre que el seu escrit estigui relacionat amb la comarca de l’Alt Urgell, tradicions, jocs, experiències, excursions...

La finalitat d’aquest concurs és tornar a editar el quadernet

“Narieda” tal com s’havia fet a l’escola de Fígols

durant la Segona República el 1935-1936.

CATEGORIES ESTABLERTES

1. Categoria infantil de 3 a 12 anys

2. Categoria juvenil de 13 a 21 anys

3. Categoria adulta a partir de 22 anys

BASES DE PARTICIPACIÓ

1. La participació en el certamen és voluntària. Els treballs poden ser col·lectius o individuals.

2. Els treballs han d’estar relacionats amb la comarca de l’Alt Urgell, seran escrits en prosa i hauran de ser inèdits i presentats en català o castellà. Es valorarà la inclusió d’una il·lustració relacionada amb l’escrit presentat.

3. En cap cas es podran presentar obres que hagin estat premiades amb anterioritat.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PRESENTACIÓ

• L’extensió màxima en categoria infantil és 1 full A4, en categoria juvenil 2 fulls i en categoria adult 3 fulls.

• El tipus i cos de la lletra ha de ser Arial 12.

• El format ha de ser amb A4 en posició vertical a 1 cara.

• Els dibuixos poden ser en color.

• En els escrits originals no podrà constar el nom de la persona autora, hi haurà de constar un pseudònim que correspondrà a única autoria.

S’hi adjuntarà un 1r sobre tancat a la part exterior del qual hi constarà: el títol del treball, el pseudònim i la categoria en la qual

es presenta. A l’interior, un 2n sobre tancat i al seu interior hi constaran les dades personals de l’autor/a:

Nom i cognoms, adreça i telèfon.

• La data límit de presentació dels treballs serà el 7 de març de 2023.

• Els treballs s’entregaran per triplicat i es poden enviar per correu postal a l’adreça o entregar en mà:

AJUNTAMENT DE FÍGOLS I ALINYÀ carrer de l’església, 4. 25794 FÍGOLS (Lleida)

• En cas que el treball resulti guanyador, caldrà presentar-lo també en suport electrònic.

SELECCIÓ DELS ESCRITS GUANYADORS

• El jurat estarà format membres del món cultural i seleccionaran 3 publicacions de cadascuna de les 3 categories presentades. El veredicte serà inapel·lable.

• La comissió pot declarar desert alguna de les categories.

• Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes bases serà resolt per la comissió organitzadora o el jurat qualificador segons quina sigui la seva competència.

• La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

• Les obres guanyadores rebran un diploma i un obsequi, els treballs col·lectius rebran un sol obsequi.

• El 22 d’abril de 2023 es durà a terme la festa de Sant Jordi i es donaran a conèixer les obres guanyadores i es presentarà el quadern “Roca Narieda” amb tots els escrits premiats.

• El millor dibuix entre les categories presentades serà la portada del primer quadernet del certamen.

• La comissió organitzadora es reserva el dret de publicació de les obres guanyadores.

Fígols, febrer 2023