La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya-1

Primera part del Tríptic del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

DIMARTS 11 GENER 2022