34° / 15° Intervals de núvols

Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios y dependencias municipales existentes

DIVENDRES 17 DESEMBRE 2021

S'informa per a general coneixement que amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, aquesta anualitat 2021, s'ha executat l'actuació "Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios y dependencias municipales existentes" – en la línia FEDER CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020. La Diputació de Lleida ha subvencionat aquesta obra amb un import de 40.383,07 € d'un pressupost total de 161.532,29 €.