22° / 7° Intervalos nubosos con lluvia escasa

Canal de denúncies

El Canal de Denúncies pretén ser una eina de comunicació per a informar o denunciar, també de forma anònima, males pràctiques en la gestió d’aquesta corporació.

 

Es tracta d’un canal de comunicació ciutadana totalment segur i confidencial amb l’objectiu d’informar o denunciar, amb la possibilitat de fer-ho de forma anònima, males pràctiques dutes a terme per aquesta corporació que infringeixin en els principis ètics i de bon govern o possibles casos de frau, corrupció o conflicte d’interessos.

Les comunicacions es poden fer amb dades d’identificació o bé de forma anònima, sense necessitat d’introduir les dades personals. Si es prefereix l’anonimat, és important que la persona que interposi la denúncia guardi el codi d’accés que es genera, ja que serà imprescindible per fer el seguiment posterior de la tramitació.

Amb l’anonimat, el canal de denúncies garanteix la confidencialitat absoluta en la tramitació de la denúncia per evitar possibles represàlies, discriminació o qualsevol altra conseqüència professional, personal o efecte negatiu per raó de la notificació formulada.

Aquesta eina sorgeix de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, publicada el 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

L’Ajuntament de Coll de Nargó creu que és una eina clau per avançar en el desplegament de mesures antifrau, la transparència i el bon govern.

 

Fons Next Generation EU

En cas de voler fer alguna aportació o denúncia relativa a la gestió dels Fons Next Generation EU, cal canalitzar-la a través d’aquesta plataforma.

 

- Canal de denúncies anònimes de la Web de l’Oficina Antifrau de Catalunya

 

- Servei Nacional de Coordinació Antifraude (SNCA) , òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).