27° / 9° Clar

PROJECTES

Projectes

- LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 25 kV A NOU C.T. NÚM. 70312 “CODÓ” - LÍNIA AÈRIA I SUBTERRÀNIA DE 400 V DES DE NOU C.T. NÚM. 70312 “CODO” (OBJECTE D’UN ALTRE PROJECTE) - LÍNIES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ DES DEL PT 70313 “SANTA EULALIA” - LINIA AERIA DE BT DEL PT “PINYES” - LINIA AERIA DE BT DEL PT “VILARS”