27° / 9° Clar

ORDENANÇA Nº 16 TAXA OCUPACIO TERRENYS US PÚBLICS AMB TAULES I CADIRES

ORDENANÇA Nº 16 TAXA OCUPACIO TERRENYS US PÚBLICS AMB TAULES I CADIRES