ORDENANÇA Nº 6 CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ORDENANÇA Nº 6 CONTRIBUCIONS ESPECIALS