28° / 13° Muy nuboso con tormenta

En xifres

Dades demogràfiques

Coll de Nargó

Codi
250772
Comarca
Alt Urgell
Població
548
Superfície
151,41
Densitat
3,6
Altitud
573

Superfície (km²)

Municipi
151,41
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
3,6
Comarca
14,1
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
280
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
268
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
548
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
58
Comarca
2.667
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
333
Comarca
13.357
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
127
Comarca
3.554
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
30
Comarca
875
Catalunya
250.143

Població

Municipi
548
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
29
Comarca
1.353
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
170
Comarca
6.838
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
69
Comarca
1.704
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
318
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
280
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
29
Comarca
1.314
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
163
Comarca
6.519
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
58
Comarca
1.850
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
557
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
268
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
440
Comarca
13.751
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
27
Comarca
2.442
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
81
Comarca
4.260
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
548
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
497
Comarca
17.775
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
51
Comarca
2.678
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
548
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
257
Comarca
8.849
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
23
Comarca
1.364
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
280
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
240
Comarca
8.926
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
28
Comarca
1.314
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
268
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
41
Comarca
2.397
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
35
Comarca
2.390
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
76
Comarca
4.787
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
65
Comarca
2.880
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
53,8
Comarca
77,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
62
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
63
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
4
Comarca
125
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
8
Comarca
165
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
4
Comarca
120
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
12
Comarca
285
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
36
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
16
Comarca
208
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
-35
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
14
Comarca
173
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
474
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
3
Comarca
179
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
44
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
430
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
474
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
12
Comarca
2.087
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
2,07
Comarca
10,36
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-9,68
Comarca
-4,76
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
11,74
Comarca
15,12
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
587
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
525
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
523
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
382
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
592
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
45
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
11
Comarca
138
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
15
Comarca
237
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
28,2
Comarca
18,6
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
24,1
Comarca
29,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,2
Comarca
25,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
27,4
Comarca
27,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
466
Comarca
15.710
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
74,2
Comarca
62,5
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
447
Comarca
15.153
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81
Comarca
77,5
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
463
Comarca
15.367
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
55,3
Comarca
57,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
41,3
Comarca
44,5
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
472
Comarca
15.719
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
118
Comarca
4.007
Catalunya
1.823.075

Dones

Municipi
101
Comarca
3.591
Catalunya
1.612.844

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
219
Comarca
7.598
Catalunya
3.435.919

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
240
Comarca
8.076
Catalunya
3.613.910

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
19
Comarca
839
Catalunya
448.553

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
46
Comarca
3.147
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
73
Comarca
4.554
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
16
Comarca
297
Catalunya
21.855

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
29
Comarca
1.104
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
51
Comarca
1.749
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
73
Comarca
3.494
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
781
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
279
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
73
Comarca
4.554
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
22
Comarca
780
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
155
Comarca
5.031
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
719,72
Comarca
832,43
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
74
Comarca
2.232
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
54
Comarca
2.151
Catalunya
775.829

Total

Municipi
128
Comarca
4.383
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,2
Comarca
39,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,5
Comarca
77,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,5
Comarca
74,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
12,9
Comarca
701,8
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
51,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
17,1
Comarca
944,3
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
8,3
Comarca
411,7
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
8,8
Comarca
532,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
17,1
Comarca
944,3
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
241
Comarca
8.794
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
289
Comarca
2.640
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
68
Comarca
2.704
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
598
Comarca
14.138
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
827
Comarca
22.911
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
20.004,8
Comarca
41.955,9
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
120
Comarca
259,4
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.162
Comarca
19.304
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.699
Comarca
5.307
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
676
Comarca
6.430
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.633
Comarca
20.044
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.309
Comarca
26.473
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
650
Comarca
6.229
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
7
Comarca
105
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
18
Comarca
62
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
28
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
676
Comarca
6.430
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
2
Comarca
7
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
58
Comarca
570
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
60
Comarca
577
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
19
Comarca
205
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
41
Comarca
372
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
60
Comarca
577
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
2.839
Comarca
27.650
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
4.537
Comarca
21.063
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
545
Comarca
2.082
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
4.567
Comarca
41.087
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
40.127
Comarca
317.265
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
46
Comarca
772
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
22
Comarca
500
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
42
Comarca
1.485
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.625
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
9
Comarca
95
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
64
Comarca
638
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
374
Comarca
12.008
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
69
Comarca
1.766
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
215
Comarca
3.906
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
50
Comarca
894
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
708
Comarca
18.574
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,15
Comarca
1,38
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
35,2
Comarca
51,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
2.377,69
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions