En xifres

Dades demogràfiques

Coll de Nargó

Codi
250772
Comarca
Alt Urgell
Població
548
Superfície
151,41
Densitat
3,6
Altitud
573

Superfície (km²)

Municipi
151,41
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
3,6
Comarca
14,2
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
278
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
270
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
548
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
54
Comarca
2.584
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
338
Comarca
13.397
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
125
Comarca
3.604
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
31
Comarca
897
Catalunya
256.427

Població

Municipi
548
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
26
Comarca
1.320
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
174
Comarca
6.857
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
68
Comarca
1.743
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
319
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
278
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
28
Comarca
1.264
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
164
Comarca
6.540
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
57
Comarca
1.861
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
21
Comarca
578
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
270
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
438
Comarca
13.689
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
26
Comarca
2.398
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
84
Comarca
4.395
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
548
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
494
Comarca
17.768
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
54
Comarca
2.714
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
548
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
253
Comarca
8.850
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
25
Comarca
1.389
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
278
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
241
Comarca
8.918
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
29
Comarca
1.325
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
270
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
42
Comarca
2.395
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
34
Comarca
2.392
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
76
Comarca
4.787
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
60
Comarca
2.770
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
76,2
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
66
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
50
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
2
Comarca
116
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
128
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
106
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
6
Comarca
234
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
53
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
3
Comarca
164
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
-47
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
4
Comarca
117
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
394
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
382
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
359
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
394
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-49
Comarca
-748
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-9,37
Comarca
-3,92
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,84
Comarca
-4,35
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,53
Comarca
0,43
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
587
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
525
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
523
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
382
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
592
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
45
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
11
Comarca
138
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
15
Comarca
237
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
23,4
Comarca
15,9
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,2
Comarca
29,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,1
Comarca
25,6
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
31,4
Comarca
29,4
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
439
Comarca
15.259
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
78,1
Comarca
68,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
433
Comarca
15.076
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
63,3
Comarca
53,6
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
435
Comarca
15.046
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,7
Comarca
67,7
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75
Comarca
67,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
436
Comarca
15.182
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
207
Comarca
7.419
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
21
Comarca
1.107
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
228
Comarca
8.526
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
255
Comarca
9.030
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
483
Comarca
17.559
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
125
Comarca
4.065
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
105
Comarca
3.660
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
235
Comarca
7.725
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
250
Comarca
8.215
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
170
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
820
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
435
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
3.250
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
4.680
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
295
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
95
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
225
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.165
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
60
Comarca
1.780
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.790
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.725
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
880
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
285
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
4.680
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
22
Comarca
768
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
157
Comarca
5.012
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
751,04
Comarca
881,38
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
67
Comarca
2.205
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
59
Comarca
2.166
Catalunya
783.019

Total

Municipi
126
Comarca
4.371
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,3
Comarca
26,7
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,7
Comarca
66,9
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,3
Comarca
56
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
12,8
Comarca
544,6
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
45,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
16,3
Comarca
739,9
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
9,1
Comarca
306,3
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
7,2
Comarca
433,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
16,3
Comarca
739,9
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
229
Comarca
8.446
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
330
Comarca
6.198
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
559
Comarca
14.644
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
41
Comarca
57,7
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
147
Comarca
5.295
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
54
Comarca
2.226
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
30
Comarca
927
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
8.448
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
23,4
Comarca
26,3
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
6
Comarca
492
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
24
Comarca
927
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
63
Comarca
2.991
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
69
Comarca
1.902
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
63
Comarca
1.980
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
144
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
8.445
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
96
Comarca
92,5
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
830
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
20.048
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
120
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.299
Comarca
19.139
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.949
Comarca
5.159
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
738
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.476
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.213
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
324
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
330
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
33
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
19
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
13
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
15
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
738
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
56
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
_
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.046
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
3.666
Comarca
18.454
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
630
Comarca
2.437
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
5.403
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
21.344
Comarca
411.506
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
42
Comarca
1.514
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.625
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
10
Comarca
98
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
76
Comarca
671
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
367
Comarca
11.938
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
76
Comarca
1.888
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
213
Comarca
3.921
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
54
Comarca
934
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
710
Comarca
18.681
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,21
Comarca
1,43
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
36,7
Comarca
52,1
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
44
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
1.630,35
Catalunya
3.823.878,74