24° / 6° Poc tapat

En xifres

Dades demogràfiques

Coll de Nargó

Codi
250772
Comarca
Alt Urgell
Població
558
Superfície
151,41
Densitat
3,7
Altitud
573

Superfície (km²)

Municipi
151,41
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
3,7
Comarca
14,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
296
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
262
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
558
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
60
Comarca
2.587
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
335
Comarca
13.573
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
135
Comarca
3.715
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
887
Catalunya
256.461

Població

Municipi
558
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
30
Comarca
1.332
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
180
Comarca
6.953
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
76
Comarca
1.809
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
313
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
296
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
30
Comarca
1.255
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
155
Comarca
6.620
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
59
Comarca
1.906
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
574
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
262
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
446
Comarca
14.091
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
28
Comarca
2.364
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
84
Comarca
4.307
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
558
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
503
Comarca
17.815
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
55
Comarca
2.947
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
558
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
269
Comarca
8.920
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
27
Comarca
1.487
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
296
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
234
Comarca
8.895
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
28
Comarca
1.460
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
262
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
42
Comarca
2.395
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
34
Comarca
2.392
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
76
Comarca
4.787
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
60
Comarca
2.835
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
76
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
66
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
50
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
2
Comarca
116
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
113
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
125
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
5
Comarca
238
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
81
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
78
Comarca
2.619
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
60
Comarca
2.415
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
42
Comarca
1.659
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
33
Comarca
1.191
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
15
Comarca
564
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
231
Comarca
8.448
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
11
Comarca
87
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
14
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
13
Comarca
101
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
14
Comarca
694
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
8
Comarca
366
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
13
Comarca
654
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
14
Comarca
694
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-5,42
Comarca
-5,92
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
34,36
Comarca
20,82
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
27,12
Comarca
14,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
587
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
525
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
523
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
382
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
592
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
45
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
11
Comarca
138
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
15
Comarca
237
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
23,4
Comarca
15,9
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,2
Comarca
29,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,1
Comarca
25,6
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
31,4
Comarca
29,4
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
439
Comarca
15.259
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
78,1
Comarca
68,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
433
Comarca
15.076
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
63,3
Comarca
53,6
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
435
Comarca
15.046
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,7
Comarca
67,7
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
436
Comarca
15.182
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75
Comarca
67,9
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
207
Comarca
7.419
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
21
Comarca
1.107
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
228
Comarca
8.526
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
255
Comarca
9.030
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
483
Comarca
17.559
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
125
Comarca
4.065
Catalunya
1.864.245

Dones

Municipi
100
Comarca
3.645
Catalunya
1.662.630

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
225
Comarca
7.710
Catalunya
3.526.870

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
240
Comarca
8.205
Catalunya
3.707.545

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
170
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
845
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
440
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
3.290
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
4.740
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
285
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
95
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
215
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.145
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.745
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.795
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.775
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
885
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
285
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
4.740
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
22
Comarca
765
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
165
Comarca
5.079
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
882,73
Comarca
1.009,53
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
73
Comarca
2.221
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
61
Comarca
2.200
Catalunya
795.474

Total

Municipi
134
Comarca
4.421
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,2
Comarca
23
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,2
Comarca
67,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,5
Comarca
51,9
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
13,2
Comarca
518,6
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
53,1
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
16,3
Comarca
714,3
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
8,2
Comarca
306,1
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
8,1
Comarca
408,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
16,2
Comarca
714,2
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
229
Comarca
8.446
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
330
Comarca
6.198
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
559
Comarca
14.644
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
41
Comarca
57,7
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
147
Comarca
5.295
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
54
Comarca
2.226
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
30
Comarca
927
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
8.448
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
23,4
Comarca
26,3
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
6
Comarca
492
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
24
Comarca
927
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
63
Comarca
2.991
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
69
Comarca
1.902
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
63
Comarca
1.980
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
144
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
8.445
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
96
Comarca
92,5
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
830
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
20.048
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
120
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.016
Comarca
20.488
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.967
Comarca
5.571
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
738
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.476
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.213
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
324
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
330
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
33
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
19
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
13
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
15
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
738
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
56
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
_
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.046
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
3.666
Comarca
18.454
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
630
Comarca
2.437
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
5.403
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
21.344
Comarca
411.506
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
2
Comarca
42
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
42
Comarca
1.514
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.625
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
10
Comarca
98
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
76
Comarca
671
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
367
Comarca
11.938
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
76
Comarca
1.888
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
213
Comarca
3.921
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
54
Comarca
934
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
710
Comarca
18.681
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,21
Comarca
1,43
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
36,7
Comarca
52,1
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
44
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
1.630,35
Catalunya
3.823.878,74